Důležitost ženského principu

Svět mužů ve světě mužů. Můžeme tomu říkat život v mužském světě.

Nechci tvrdit, že potřebujeme matriarchát, ale myslím si, že bychom měli najít rovnováhu.

Vybrala jsem toto téma, protože cítím, že jsem v tomhle směru prošla dlouhou cestu, a nejsem zdaleka v cíli. Nástrahy jsou všude kolem nás, a já chci o tomto tématu mluvit i s vámi, protože s vámi neustále sdílím rady a tipy na zlepšení života žen. Chci se vyjádřit k mužskému a ženskému principu, protože je to důležitá součást našeho fungování.

Jak vypadá váš zdravotní stav?

Myslím si, že spousta žen by mohla vyprávět svůj příběh o tom, kdy si daly dohromady své zdraví. Velkou součástí té cesty nebyla ani tak změna životního stylu, ale v podstatě pokud se chtěly uzdravit nebo si dát dohromady své ženství, musely začít pracovat na jednom velmi důležitém aspektu, a tím je přijetí sebe sama jako ženy a život v souladu se svým ženstvím.

Co to v podstatě znamená? Znamená to například, že budete žít podle svého menstruačního cyklu a nebudete se přizpůsobovat světu. Není to snadné, ale myslím si, že v dnešní době máme dost možností, abychom mohly mít svůj život v souladu se svým cyklem.

Přizpůsobit svůj život tak, abychom žily v harmonii, je totiž v podstatě naše rozhodnutí. Musíme se samy rozhodnout, jestli to se sebou budeme myslet vážně, nebo budeme žít nešťastný život.

Pro mě to, co jsem si nejvíc uvědomila, co mi v podstatě pomohlo víc pracovat na svém ženském principu, bylo samozřejmě to, že jsem začala žít ještě víc v souladu sama se sebouzačala jsem žít podle svého menstruačního cyklu.

Žena, muž a dítě

Myslím, že je velmi důležité pochopit rozdíl mezi námi ženami a muži.

Myslím, že to krásně vyjádřil doktor Vojáček ve své knize Umění být zdravý. V té knize krásně mluví o mužském a ženském principu. Rozhodně tuto knihu doporučuji a rozhodně je to kniha, která patří do vaší knihovny.

Číst tuto knihu, mě inspirovalo k tomu, abych se s vámi dneska taky trochu pobavila na toto téma. Protože jedna z těch krásných věcí, kterou tam popisuje, je, že každý z nás, jako muž i žena, máme instanci sami v sobě v určitém poměru.

Já jako žena, mám v sobě instanci ženy, muže, ale také dítěte. Já jako žena mám, když to zjednoduším, tři části ženy, dvě části muže a jednu část dítěte. A musí to být takhle vyvážené. A naopak, muž má tři části mužství, dvě části ženy a jednu část dítěte. Takže každý z nás má tu ženu a toho muže, ale zároveň jsme stále děti.

Je důležité si uvědomit, že život bude lepší, když žijete v souladu se svým cyklem a nasloucháte signálům svého těla.

Muži mají také svůj cyklus, i když je obvykle lineární. Ráno mají nejvyšší hladiny testosteronu a kortizolu, což jim dodává energii. Odpoledne tyto hladiny klesají, a večer se připravují na spánek. Muži jsou během dne aktivnější a komunikativnější.

Každý má svůj vlastní rytmus, a je důležité žít v souladu s ním. Respektujme rozdíly mezi muži a ženami a najděme svůj vlastní, efektivní způsob života.

Osobní naplnění

Někdy se snažíme být produktivní jako muži, což může být náročné. Máme cyklus, který ovlivňuje naši energii a náladu. Je důležité najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Je důležité si najít čas na sebe a respektovat vlastní potřeby.

Buď jste studentkou, která má brigády a neustále začíná něco nového, či máte náročné zaměstnání. Takže když to shrnu, váš smysl života spočívá ve snaze dosáhnout 100% úspěšnosti v různých oblastech, získat titul, dosáhnout pozice, splnit určitý počet úkolů a neustále hledat uznání.

Pro mnohé však nastává problém, když dosáhnou těchto cílů a zjistí, že to nevyvolává úplné uspokojení. I když se mohou cítit skvěle a úspěšně, často naráží na to, že něco důležitého chybí.

Často se v tomto procesu zapomíná na základy zdraví a ženství. Ženy se mohou zaměřit na kariéru, peníze a materiální úspěch, ale zapomínají na naplnění svého života ve smyslu rodiny, vztahů a péče.

Nastává pak situace, kdy žena dosáhne určitého věku a uvědomí si, že má všechno, ale chybí jí fungující vztah nebo rodina. Proč se to stává? Často proto, že ženy uzavřou svou pozornost na 10-12 let do své kariéry a materiálního úspěchu, zanedbávajíce základní potřeby svého života.

Skutečný smysl života pro ženy spočívá v tom, aby jim na něčem skutečně záleželo. Bez ohledu na věk, je důležité vnímat své hlubší touhy a starat se o ně. Život ženy by neměl být pouze o kariéře a financích; měl by obsahovat i péči o sebe, lásku, vztahy a zanechání něčeho pozitivního ve světě.

Je důležité si uvědomit, že cesta k naplnění života může vyžadovat přehodnocení priorit a zamyšlení se nad tím, co skutečně funguje pro každou jednotlivou ženu. Tento text není o poučování, ale o podněcování k zamyšlení nad vlastní cestou k osobnímu naplnění.

Když jsem začala poslouchat své tělo, uvědomila jsem si, že existují dny, kdy necvičím tolik jako v jiné dny. Není to o každodenním opakování stejných aktivit. Začala jsem si všímat, proč mám v určitých fázích svého menstruačního cyklu různé potřeby a preference.

Někdy mám chuť trávit čas s lidmi, jindy se cítím spíše k tvorbě projektů, a někdy zase potřebuji odpočívat. Toto poznání mi pomohlo pochopit, že nejsem v ničem špatná, pouze poslouchám svůj vlastní cyklický rytmus.

Začala jsem vnímat, že každý den není stejný a že můj menstruační cyklus má svůj vlastní rytmus. Začala jsem si zaznamenávat tyto fáze do diáře, což mi umožňuje být efektivnější. Nejsem slabší nebo méněcenná tím, že věnuji pozornost svému cyklu; naopak, tím lépe pracuji.

Je důležité si uvědomit, že efektivita neznamená neustálý stres a neúprosný plán. Mnohem efektivněji pracuji, když jsem v souladu se svým cyklem.

Neměly bychom se považovat za méněcenné, pokud nesplníme vše v jednom dni. Každá máme svůj cyklus, který nás vede k tomu, co máme skutečně dělat. Je důležité si to uvědomit a nevnímat každý den jako soutěž s nekonečným seznamem úkolů.

Pečování o sebe a poslech své ženské esence není ztrátou času. Právě naopak, je to investice do našeho vlastního blaha a efektivity. Muži to také chápou – nechtějí vedle sebe dalšího muže, ale ženu, která je v souladu se sebou a vytváří pozitivní prostředí domova.

Rovnováha mezi ženským a mužským principem

Důležité je komunikovat tak, aby v domácnosti stále existovala rovnováha mezi mužskou a ženskou energií. Chcete, aby on byl tím mužem v domácnosti a vy ženou, nikoli v tom smyslu, že musíte vařit a on pouze pracovat. Jde spíše o to, aby každý měl svůj přínos a aby bylo prostředí vyvážené.

Co se týče peněz, může být důležité, aby v domácnosti existovala jistota. Chlap vám dává pocit domova, ačkoliv je domovem spíše jeho podpora a spolehlivost. Ale my ženy vytváříme domov a to kdekoli nás postaví. Máme schopnost vytvořit příjemné prostředí a to je dar, který muži ocení.

Nedívejte se na věci ve smyslu, že musíte plnit tradiční role. Muži a ženy mohou spolupracovat na domácnosti a vzájemně se podporovat. Důležité je vnímat potřeby a přání obou stran a vytvářet domov, který je pro oba příjemný.

Případné problémy, které ženy zažívají se zdravím nebo menstruačním cyklem, často souvisí s tím, jak jsou postaveny v rámci vztahu. Respektujte své role, komunikujte o potřebách a nezapomínejte pečovat i o sebe.

Nechte chlapa být chlapem a ženu ženou, ale spolupracujte na tom, aby byl vztah vyvážený a plný vzájemného porozumění. Vytvářejte domov, ve kterém se oba cítíte bezpečně a podporováni. Pečujte o svou ženskost.

Vztahy mezi mužem a ženou jsou silné, když si oba zachovávají svou mužskou a ženskou podstatu a vzájemně se respektují. Tím vytvoří silný tým a krásné prostředí kolem sebe. Je důležité si uvědomit, že porušení těchto principů může vést k nedorozuměním a konfliktům. Harmonie v životě a vztazích nám umožní dosáhnout mnohem více než konflikty a vzájemné boje.

Život v harmonii se svou ženskostí

Je důležité najít způsob, jak plnit roli ženy a ukázat mužům, jak být muži. Myslím, že i když se rozhodneme nemít děti, nebo pokud máme děti méně prioritní, stále bychom měly udržovat ženskou péči a instanci v našem životě. Jsme ty, kdo pečují o mezilidské vztahy, udržují komunikaci a starají se nejen o domácnost, ale také o vztahy.

Dnes jsem se chtěla podělit o tuto myšlenku. Nechtěla jsem být příliš náročná nebo poskytovat hodně informací, ale spíše jsem chtěla mluvit o tom, co znamená být ženou a zachovat si ženský princip. Myslím si, že změny v našem životě by byly velké, kdybychom si více vážily a rozuměly našemu ženskému tělu.

Například těhotenství a menstruační cyklus jsou úžasnými ukazateli evoluce. Schopnost otěhotnět každý měsíc a následně vyvíjet potomka jsou skvělými příklady adaptace lidí jako homo sapiens. Měly bychom si více vážit této síly a péče, kterou nám naše tělo poskytuje. Když si uvědomíme, jaké změny procházíme, získáváme úctu k naší síle.

Co se týče síly a schopností ženského těla, mělo by se o nich mluvit s úctou a obdivem. Například menstruační cyklus a schopnost otěhotnět jsou úžasné a složité procesy, které by měly být více ceněny.

Občas se zdá, že ženské tělo je prezentováno více v negativním světle, zejména v souvislosti s menstruací. Věřím, že kdybychom byly více informovány a mluvily o našem těle s pozitivní perspektivou, mohlo by to ovlivnit naše vnímání samy sebe a také vnímání ostatních, včetně mužů.

Je důležité, abychom si vážily toho, co naše tělo dokáže, a abychom byly hrdé na to, že jsme ženy. Náš život není o bolesti a obětování, ale o síle, péči a úžasných schopnostech, které nám naše tělo poskytuje.

Zkuste si představit, jak by se náš přístup k ženskému tělu změnil, kdybychom o něm mluvily s pozitivním pohledem. Pokud bychom byly informovány o tom, jak řešit bolesti menstruace nebo různé problémy spojené s cyklem, nemusely bychom se tolik bát své ženskosti. Měly bychom možnost více si vážit menstruace a neomezovat se při sportu nebo jiných aktivitách.

Je skvělé, že můžeme žít v době, kdy můžeme otevřeně mluvit o našem ženském těle a ukázat světu, co v nás, jako ženách, skutečně je. Je však důležité, abychom to prezentovaly s autenticitou. Naše vztahy a zdraví mohou prospívat, když se učíme a sdílíme své ženské zkušenosti.

Síla a krása ženského těla

Předtím, než ukončím tento příspěvek, chci vám připomenout, jak úžasná mohou být naše těla a proč bychom měly mluvit o menstruaci, menstruačním cyklu, těhotenství a ženství obecně, v pozitivním světle. Myslím si, že naše těla jsou skutečně zázračná.

Naše tělo například odstraní endometrium, pokud nedojde k těhotenství. Menstruační tekutina obsahuje endometriální buňky, které se ukazují jako potenciálně prospěšné při řešení některých zdravotních problémů, například v oblasti jater.

Naše těla jsou nepřetržitým zdrojem prosperity, zdraví a vitality, bez ohledu na to, co se v něm děje.

Je fascinující, jak porod normální cestou může pozitivně ovlivnit imunitu a celkové zdraví dítěte. Při průchodu porodními cestami se do pochvy dostávají látky, které přispívají k tvorbě mikrobiomu, a matka se zbavuje určitého množství stolice, což je zdrojem imunity pro novorozence.

Máte jedinečnou schopnost procházet 4 různými fázemi během měsíce, což je úžasné.

Vaše tělo komunikuje, když je ohroženo nebo má nějaký problém, a to prostřednictvím různých příznaků, včetně těch v rámci menstruačního cyklu. Je důležité si být vědoma těchto signálů, protože vám poskytují informace o stavu vašeho zdraví.

Chlapi tuto schopnost nemají, takže můžete být vděčná za signály, které každý měsíc dostáváte a které vám pomáhají sledovat a udržovat své zdraví. Je to jako měsíční zdravotní karta, kterou vám poskytuje vaše vlastní tělo, abyste mohly sledovat svůj stav a reagovat na něj.

Z podcastu #71

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.