OBCHODNÍ PODMÍNKY

BAGNIARI

Jmenuji se Mgr. Katarína „Bagniari“ Miroš Baniari, založila jsem společnost Bagniari s.r.o., která sídlí na adrese Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 086 40 840 a je zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 114616 („Bagniari“, „já“). Kromě této společnosti také provozuji portál Bagniari, který se nachází na adrese www.bagniari.com, a e-shop Bagniari.store, který se nachází na adrese www.bagniari.store. Pomáhám ženám s obnovováním jejich zdraví a naplňováním jejich skutečného potenciálu.

Na mých stránkách se můžete dozvědět informace ohledně zdraví žen, přečíst si blog nebo poslechnout podcast, můžete si tu (podle aktuální nabídky, kterou najdete na mých webových stránkách) také třeba objednat online webináře, programy, členství, individuální konzultace, zakoupit lístek na přednášku, zaregistrovat se na workshop, vícedenní akci nebo objednat zboží („produkty“). Mé produkty vám poskytuji podle těchto obchodních podmínek. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito obchodními podmínkami.

Jednotlivé produkty můžete najít buď na stránce www.bagniari.com anebo na stránce www.bagniari.store. Pokud někde mluvím o konkrétním webu, vztahuje se daná pasáž na web, na kterém objednáváte daný produkt. Obecně se ale ustanovení o webových stránkách / stránkách / webech vztahují na všechny mé výše uvedené webové stránky.

Kdykoliv mne můžete kontaktovat na e-mailové adrese bagniari@bagniari.com, tel. č. +ľ420 770 101 329 nebo písemně na adrese sídla Bagniari Palackého třída 908/119, Brno 612 00  („mé kontaktní údaje“).

1. Co je všem produktům při objednávání společné?

  • Mé produkty si můžete objednat prostřednictvím mého webu. Popis i cenu najdete u daného produktu, pokud u produktu uvedena cena není, určitě mi napište, sdělím vám ji na základě vaší poptávky individuálně.
  • Pokud je u produktu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
  • Pokud jde produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář.
  • Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě. Před odesláním objednávky je máte možnost zkontrolovat.
  • Zaplatit můžete kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem, vždy podle uvedených platebních podmínek. Cena je v tomto případě zaplacena okamžikem úspěšného provedení platby.
  • Při volbě bezhotovostního převodu vám na e-mailovou adresu zašlu údaje k platbě. Váš závazek uhradit cenu produktu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj účet. 
  • Fakturu vám vystavím a zašlu elektronicky e-mailem, pokud mi nedáte vědět, že ji potřebujete vystavit a doručit v listinné podobě. Jsem plátcem DPH, ceny u produktů jsou proto uvedeny včetně DPH.
  • Podrobnosti o smlouvě, kterou jsme spolu uzavřeli, mám uložené u sebe a na odůvodněnou žádost vám je poskytnu.

Níže se, prosím, seznamte s podmínkami týkajících se jednotlivých produktů.

2. ONLINE WEBINÁŘE A PROGRAMY

ONLINE WEBINÁŘE

1. Vaší objednávkou webináře je mezi námi uzavřená smlouva. K jejímu naplnění je potřeba, abyste za webinář zaplatili. Po obdržení platby od vás vám umožním přihlášení do členské sekce, kde vám bude záznam webináře zpřístupněn. U platby kartou to může být prakticky hned, u platby převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.
2. Některé webináře mohou být zveřejněny poprvé – v takovém případě budou probíhat naživo a budete mít možnost klást mi otázky. Z principu bude takový webinář nahráván, vezměte to, prosím, na vědomí. Webináře naživo se neopakují – je potřeba sledovat web nebo mé sociální sítě, kde případně zveřejním plánovaný termín dalšího konání webináře naživo.
3. Online webinář vám bude prostřednictvím vygenerovaného odkazu dostupný po neomezenou dobu.
4. Některé webináře mohu zpřístupnit zdarma.

ONLINE PROGRAMY

5. Podobně jako objednání online webináře funguje i objednání online programu. Po obdržení platby od vás na můj účet vám bude umožněno přihlášení do členské sekce, kde vám bude zpřístupněn obsah programu. 
6. Co je konkrétně obsahem daného programu si můžete přečíst na mých webových stránkách. Většinou je to tak, že program má předem stanovený obsah, který je vám otevírán postupně. Za program platíte jeho cenu jednorázově.

CO JE OBĚMA SPOLEČNÉ?

7. Online webinář i program je určen jen pro vaší osobní potřebu.
8. Online webinář a obsah programu nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašeho odkazu. Pokud byste webinář nebo program používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Bagniari, tak mých dodavatelů. Takové jednání monitoruji a vždy právně řeším.
9. K přístupu k mému online obsahu zpravidla nepotřebujete žádné nadstandardní technické a programové vybavení, než které se běžně pro obdobný digitální obsah využívá (tedy zejména nejnovější verze prohlížeče, operačního systému, kvalitní připojení k internetu s rychlostí postačující pro komfortní zhlédnutí videa). Pokud online obsah z hlediska technické stránky vyžaduje určitá specifika, jsou uvedeny v popisku konkrétního programu nebo webináře. Pokud vaše technické vybavení neodpovídá mnou uvedeným požadavkům a je tedy nevyhovující pro užívání mého digitálního obsahu, může to mít vliv na posouzení reklamace případné vady, stejně jako případné neposkytnutí potřebné součinnosti pro zjištění vhodnosti vašeho digitálního prostředí.

3. WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY, VÍCEDENNÍ AKCE

1. Konkrétní obsah offline workshopů, přednášek nebo vícedenních akcí („offline akce“) najdete vždy na mých stránkách.
2. Offline akce si můžete buď objednat prostřednictvím formuláře na mých stránkách anebo se s vámi mohu po vaší poptávce domluvit na objednání offline akce prostřednictvím e-mailu. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu potvrzujícího objednání offline akce považuji za váš návrh k uzavření smlouvy.
3. Přijetí objednávky offline akce vám potvrdím na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy. 
4. Abyste se mohli offline akce účastnit, je nutné uhradit registrační poplatek. 
5. Pokud se rozhodnete svou registraci nebo již potvrzenou objednávku na offline akci zrušit, napište mi nebo zavolejte na kontakty uvedené nahoře.
6. Obecně jsou storno poplatky za zrušení registrace nebo potvrzené objednávky na workshop nebo vícedenní akci (v případě přednášek žádné poplatky nevracím) následující:
a) do 4 týdnů před konáním workshopu nebo vícedenní akce vám vrátím 100 % jejich ceny nebo si můžete vybrat jiný termín;
b) do 2 týdnů před konáním workshopu nebo vícedenní akce vám vrátím 50 % jejich ceny nebo si můžete vybrat jiný termín;
c) méně než 14 dní před konáním workshopu nebo vícedenní akce je storno poplatek ve výši 100 % jeho ceny, tedy vrácena nebude žádná částka. 
7. Storno poplatky mohu individuálně upravit u daného produktu, informaci o tom naleznete na prodejní stránce produktu (mohu je např. rozšířit i na přednášky, u daného workshopu/vícedenní akce je neposkytnout nebo upravit jejich výši/lhůtu).
8. V případě zrušení registrace nebo potvrzené objednávky vám vrátím cenu workshopu nebo vícedenní akce sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dní od zaslání potvrzení o tom, že jsem přijala informaci o zrušení a číslu účtu, na který mám částku poslat.
9. Vezměte, prosím, na vědomí, že mohu změnit termín nebo místo konání offline akce. Pokud k tomu dojde, budu vás kontaktovat na vámi uvedený e-mail s tím, že můžete požadovat vrácení ceny, pokud jste ji již zaplatili anebo si vybrat jiný termín daného typu offline akce, pokud na akci bude ještě volno.
10. Veškeré materiály, které během offline akce obdržíte jsou určeny k osobnímu užití. Pokud byste materiály používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Bagniari, tak mých dodavatelů. Takové jednání monitoruji a vždy právně řeším. 

4. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

1. Pokud mám volné kapacity, můžete si individuální konzultaci objednat prostřednictvím rezervačního formuláře na mých stránkách.
2. Po zvolení vhodného termínu budete přepojeni na platební bránu, kde můžete konzultaci prostřednictvím karty zaplatit. V následujícím kroku vás poprosím o vyplnění údajů, které potřebuji proto, abych se mohla řádně připravit na naší konzultaci. Zaplacením nevzniká nárok na rezervaci termínu konzultace – rezervaci termínu vám potvrdím e-mailem po zaplacení částky a po vyplnění údajů potřebných pro poskytnutí konzultace. Poté vám zašlu potvrzení o rezervaci, čímž je mezi námi uzavřena smlouva.
3. Pokud máte konzultaci rezervovanou a zrušíte ji méně než 24 hodin před její realizací, částka uhrazená za konzultaci vám nebude vrácena a propadá mi jako paušální náhrada rezervovaného času.
4. Pokud částku uhradíte, ale já vám rezervaci termínu z jakéhokoliv důvodu odmítnu, domluvím se s vámi na vrácení již zaplacené částky.
5. Během žádosti o rezervaci vyplňujete osobní údaje, podívejte se na podrobnosti do záložky Zásady práce s osobními údaji.

5. ČLENSTVÍ

1. Dalším produktem, který nabízím, je členství. Jde o produkt, který vám poskytuji na bázi dopředu předplaceného měsíčního členství.
2. Nejkratší doba, na kterou si můžete členství objednat, je jeden měsíc.
3. Své členství můžete kdykoliv do budoucna zrušit (napište mi na mé kontaktní údaje – e-mail nebo adresu), již zaplacenou platbu však nevracím (daný obsah odpovídající zaplacené ceně vám bude zpřístupněn).
4. Jako poslední den našeho smluvního vztahu (a tedy den ukončení) budu považovat poslední předplacený den.
5. V případě zrušení členství dojde po vypršení předplacené doby k deaktivaci vašeho účtu, a tedy i ke ztrátě přístupu k obsahu.

6. MENTORING

Služby mentoringu poskytuji výhradně profesionálům (pro podnikatelské účely). Neuplatní se tak pro ně úprava spotřebitelských zákonů. 
Pokud se domluvíme na spolupráci v oblasti mentoringu, podmínky spolupráce si spolu domluvíme individuálně.

7. ZBOŽÍ

Zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na mých stránkách, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací je vytvořena objednávka.

E-BOOKY (MANUÁLY)

V případě e-booku je v momentě odeslání vaší objednávky mezi námi uzavřena kupní smlouva a k jejímu naplnění je potřeba, abyste uhradili kupní cenu. Po obdržení platby od vás vám zakoupený obsah zpřístupním – buď vám e-book rovnou zašlu anebo vám umožním přihlášení do členské sekce (podle vámi zvolené varianty), kde vám bude obsah zpřístupněn. U platby kartou to může být prakticky hned, u platby převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.

FYZICKÉ ZBOŽÍ

Jak probíhá objednávka?

1. Odesláním vaší objednávky je mezi námi uzavřena smlouva. To znamená, že musíte neprodleně cenu za zboží uhradit. 
2. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžu vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržím potvrzení této objednávky.

Co nastane po objednávce?

3. Zboží vám dodám do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazuji si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy naskladněno.
4. Zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete, mohu to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátím částku, kterou jste mi za zboží a jeho případné doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět ke mne po vás mohu chtít uhradit – jsem v takovém případě oprávněna tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně. Případně po vás mohu chtít náklady za uskladnění.
5. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosím, zdokumentujete a dejte mi o něm vědět.

8. ČLENSKÁ SEKCE

1. U některých produktů získáváte jejich zakoupením i přístup do členské sekce.
2. K vytvoření platného členského účtu je potřeba, abyste se do členské sekce registrovali. 
3. Přístup do členské sekce je pouze pro vás – umožnění využívání členského účtu třetím osobám nepovoluji.
4. Pokud zjistím, že porušujete tyto obchodní podmínky nebo případně jiné podmínky, které si spolu domluvíme, mám právo vám členský účet zrušit. Můžete tak přijít o přístup k zakoupenému obsahu.
5. Nezapomeňte, že veškerý obsah vám zpřístupněný v členské sekci je určen pro vaše osobní užití (nedomluvíme-li se písemně jinak). Pokud byste tento obsah používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Bagniari, tak mých dodavatelů. Takové jednání monitoruji a vždy právně řeším.
6. Obsah vám zpřístupněný v členské sekci nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním příslušných odkazů. Takové jednání monitoruji a vždy právně řeším.

9. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

1. Garanci vrácení peněz poskytuji pouze u produktů, u kterých je to výslovně uvedeno. 
2. Garance vrácení peněz znamená, že máte možnost do 30 dní odstoupit od smlouvy pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt pro vás není vhodný.
3. Své odstoupení s prokázáním zakoupení (kopií faktury, dnem nákupu) řádně popište a zašlete na adresu bagniari@bagniari.com.
4. Do 30 dní od doručení kompletního odstoupení od smlouvy vám vrátím částku, kterou jste za produkt zaplatili, a to stejným způsobem, jakým jsem platbu od vás přijala. Po obdržení odstoupení vám bude automaticky deaktivován přístup k produktu.

10. OPAKOVANÉ PLATBY

1. U některých produktů mohu umožnit koupi prostřednictvím opakovaných plateb. U produktů to musím výslovně uvést a vy musíte tuto variantu odsouhlasit. Podrobnosti o opakovaných platbách uvádím u daného produktu.
2. Na produkt máte nárok řádnou a včasnou úhradou všech dílčích opakovaných plateb.
3. Produkt vám zpřístupním po obdržení vaší první opakované platby. Pokud jde o produkt s garancí vrácení peněz, počítá se 30denní lhůta od uhrazení první opakované platby.
4. Pokud budete v prodlení s úhradou dílčí opakované platby více jak 1 den po její splatnosti, mohu vám pozastavit přístup k produktu (příp. do členské sekce). Poté, co od vás opakovanou platbu obdržím, vám přístup k produktu obnovím.
5. Pokud neuhradíte opakovanou platbu po dobu déle než 10 dní od její splatnosti, považuji to za podstatné porušení smlouvy a mohu od naší smlouvy odstoupit. Tím přijdete o přístup do členské sekce, a tedy i o přístup k produktu.
6. Pokud byly součástí produktu i konzultace nebo webináře nebo jiné produkty s konkrétním termínem, které mají proběhnout v době, kdy vám byl zamezen přístup do členské sekce z důvodu neuhrazení, byť jediné, dílčí opakované platby, nemám povinnost vám zajistit náhradní plnění.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu ke mně uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu se mnou uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění. 
3. Některé mé produkty jsou ale specifické a platí pro ně specifická pravidla – důkladně se s nimi, prosím, seznamte. Odsouhlasením těchto podmínek mám za to, že výslovně souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

 

Online webináře, Online programy, E-booky, Členství

V případě online webinářů, programů, e-booků a členství se jedná o zpravidla o úplatný digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, u kterého podle zákona tedy nemáte vždy právo na odstoupení od smlouvy.

Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení. Mé webináře, programy, e-booky a členství jsou digitálním obsahem. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že vám bude webinář/program/e-book/členství zpřístupněno, a tedy dodáno ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

V případě bezúplatného digitálního obsahu ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy jeho zpřístupněním (započetím s plněním).

 

Individuální konzultace

Pokud si objednáte individuální konzultaci s termínem (nebo si dohodnete se mnou termín), který je dřívější, než uplyne vaše 14denní lhůta pro odstoupení, dáváte tím svůj výslovný souhlas, abych vám plnění – konzultaci – poskytla ještě před uplynutím vaší lhůty pro odstoupení a tím možnost odstoupení ztrácíte, protože má služba již bude před uplynutím vaší lhůty pro odstoupení poskytnuta.

 

Workshopy, Přednášky, Vícedenní akce

V případě, že jste si zakoupili vstupenku nebo místo na offline akci, na kterou se nakonec rozhodnete nejít, podle zákona nemáte v takovém případě nárok na vrácení kupní ceny (protože se jedná o využití volného času s konkrétně určeným termínem, od takové koupě nejde odstoupit). Vstupenky nebo místo na offline akci jsou však přenositelné – v případě vaší neúčasti je můžete někomu prodat nebo darovat. Dejte mi o tom, však, prosím vědět, ať vás na akci mohu pustit.

V případě workshopů a vícedenních akcí nabízím storno podmínky. Podívejte se na ně výše.

 

Fyzické zboží

Pro fyzické zboží platí výše uvedené obecné pravidlo (tedy že máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží), má ale několik výjimek – nemůžete např. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží:

které bylo vyrobené podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaše osobní potřeby,
které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,
které bylo po dodání vzhledem ke své povaze smíseno s jiným zbožím,
které bylo dodáno v zapečetěném obalu, po jehož porušení není vhodné zboží vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů. 
O odstoupení mne musíte informovat – jakýmkoliv prokazatelným způsobem (např. e-mailem, dopisem zaslaným na mé kontaktní údaje). Napište mi, co a kdy jste u mne kupovali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám mám poslat peníze zpět. Můžete použít vzorový formulář dostupný níže. 

Částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání vám vrátím, a to stejným způsobem, jakým jsem platbu od vás přijala. Na vrácení částky mám až 14 dnů od vašeho odstoupení. Částku ale nemusím vracet dříve, než obdržím vámi vrácené zboží, nebo mi prokážete, že zboží bylo vypraveno zpět ke mně (podle toho, co nastane dříve). 

Zboží mi můžete zaslat nebo předat na adresu Palackého třída 908/119, Brno 602 00.

Zboží musíte vrátit kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Mám právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili snížení hodnoty zboží jiným nakládáním, než je nutné pro seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud mi vrátíte zboží poškozené nesprávným zacházením, mohu vrácenou kupní cenu ponížit o částku odpovídající poškození (jakožto náhradu za snížení hodnoty zboží).

Náklady na vrácení zboží ke mně nesete vy.

Poučení pro spotřebitele

1. Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se se mnou spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mne uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady. 
2. V případě pochybností o správnosti mého postupu máte právo se obrátit se stížností na některý z příslušných orgánů, jejichž seznam a konkrétní oblast zaměření najdete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zejména v Příloze č. 3). 
3. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou mnou nijak zpoplatněny.

12. REKLAMACE

Chcete reklamovat offline akci, individuální konzultaci nebo mentoring?

1. Pokud máte za to, že mnou poskytnutá úplatná služba má vadu (neodpovídá zákonným nebo smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění toho, co chybělo nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a produkt proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu. 
2. Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
3. S reklamací se obraťte na mé kontaktní údaje. K reklamaci uveďte službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
4. Při uplatnění reklamace ode mne obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, vaše kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
5. Reklamaci vyhodnotím bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem). Poskytnu vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době jejího trvání,  případně zdůvodním, proč reklamaci zamítám.

Chcete reklamovat online obsah (program, webinář) nebo členství?

1. Pokud máte za to, že mnou poskytnutý úplatný obsah má vadu (neodpovídá smluveným nebo zákonným podmínkám), máte právo jej reklamovat. 
2. Pokud jde o obsah, který je vám poskytován po určitou dobu (např. členství na více měsíců), odpovídám za vady, které se na obsahu vyskytnou po dobu trvání našeho závazku.
3. Pokud jde o obsah, který je vám poskytován – zpřístupněn – jednorázově (a to i včetně obsahu, který je zpřístupněn postupně, ale je předem určen – např. online programy), máte právo vadu vytknout do 2 let od jeho zpřístupnění (jste-li spotřebitelem). 
4. V případě vytknutí vady je potřeba rozlišovat, jestli jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. V obou případech můžete chtít reklamaci vyřešit odstraněním vady (ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné), v případě podstatného porušení rovnou i odstoupením od smlouvy nebo přiměřenou slevou. Varianty slevy a odstoupení mohou nastoupit i v případě nepodstatného porušení smlouvy, a to, pokud vadu řádně neodstraním po vašem vytknutí nebo bude z mého prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez vašich značných obtíží, nebo se vada projeví i po jejím odstranění.
5. Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě nevýznamné vady.
6. Mohu odmítnout vadu odstranit, pokud by odstranění bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měl digitální obsah bez vady.
7. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že obsah neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
8. S reklamací se obraťte na moje kontaktní údaje. K reklamaci uveďte konkrétní obsah, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
9. Při uplatnění reklamace ode mne obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, vaše kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
10. Reklamace musí být podle zákona vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu, budu se snažit ji vyhodnotit co nejdříve.  Poskytnu vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době jejího trvání, případně zdůvodním, proč reklamaci zamítám.

Chcete reklamovat fyzické zboží?

1. Pokud máte za to, že zakoupené zboží má vadu (neodpovídá smluveným nebo zákonným podmínkám), máte právo jej reklamovat.  Máte právo vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od převzetí zboží.
2. S reklamací se obraťte na mé kontaktní údaje. K reklamaci uveďte zboží, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3. Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu Palackého třída 908/119, Brno 602 00. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.
4. Při uplatnění reklamace ode mne obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, vaše kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
5. V případě vytknutí vady je potřeba rozlišovat, jestli jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. V obou případech můžete chtít reklamaci vyřešit odstraněním vady (dodáním nové věci nebo opravou – vaší volbě vyhovím, ledaže by byl zvolený způsob odstranění nemožný nebo nepřiměřeně nákladný v porovnání s druhým způsobem), v případě podstatného porušení rovnou i odstoupením od smlouvy nebo přiměřenou slevou. Varianty slevy a odstoupení mohou nastoupit i v případě nepodstatného porušení vady, a to pokud vadu odmítnu odstranit nebo ji po vašem uplatnění řádně neodstraním, projeví se opakovaně anebo bude z okolností zjevné (příp. mého prohlášení), že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez vašich značných obtíží.
6. Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě nevýznamné vady.
7. Mohu odmítnout vadu odstranit, pokud by odstranění bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
8. Pokud prokáži, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusím vašemu nároku vyhovět.
9. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (jste-li spotřebitelem), pokud se spolu nedohodneme na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty po mne můžete chtít přiměřenou slevu nebo požadovat odstoupení od smlouvy.
10. Poskytnu vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době jejího trvání, případně zdůvodním, proč reklamaci zamítám.
11. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatím (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů mne požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

13. ZPĚTNÁ VAZBA

1. Zpětná vazba na bagniari.com:
a) Po využití mých produktů mi můžete zaslat zpětnou vazbu na můj e-mail, Instagram, či jiný komunikační kanál. Pokud mi bude připadat vaše zpětná vazba užitečná pro budoucí klienty, poprosím vás, nejčastěji e-mailem, o schválení jejího zveřejnění. Vaši zpětnou vazbu na mých webových stránkách zveřejním po vašem schválení (vč. obsahu zpětné vazby), kdy zveřejním vaše křestní jméno + schválený obsah zpětné vazby, případně i zdroj recenze nebo označení produktu, který jste využili. 
b) Sama si vybírám, jakou zpětnou vazbu na webových stránkách zveřejním. Vyhrazuji si právo nezveřejnit zpětnou vazbu, kterou vyhodnotím tak, že si ji zveřejnit nepřeji.

2. Zpětná vazba na bagniari.store:
a) Po zakoupení mých produktů na svých webových stránkách nabízím možnost produkty nebo můj obchod ohodnotit. 
b) Hodnocení mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
c) Zveřejňuji pozitivní i negativní recenze. Reguluji je pouze v extrémních případech, kdy by zveřejnění recenze mohlo porušovat právní předpisy, dobré mravy nebo práva třetích stran, případně pokud se recenze netýká mých produktů.
d) U recenzí kontroluji, zda byl autor recenze skutečně mým klientem (zakoupil si můj produkt nebo ho oprávněně využil), a to porovnáním s databází klientů, kterou vedu v souvislosti s mými povinnostmi a oprávněnými zájmy. Pokud zjistím, že recenzi nezadal můj klient, odstraním ji.
e) Tento článek platí od účinnosti spotřebitelské novely (6. 1. 2023). Recenze udělené do té doby tak nemusely projít schválením nebo ověřením. 
f) Podrobnosti o zpracování osobních údajů v takovém případě najdete v záložce Ochrana osobních údajů.

14. ZÁVĚREM

1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. 
2. Pokud jakýmkoliv způsobem podstatně porušíte tyto podmínky (např. budete neoprávněně užívat autorský obsah), mohu od naší smlouvy odstoupit, což může mít za následek deaktivaci vašeho přístupu do členské sekce, a tedy i ztrátu přístupu k zakoupenému obsahu. V takovém případě nerefunduji již zaplacenou částku (pokud jste mohli zakoupený obsah  již zkonzumovat). 
3. Mé produkty (které mohou obsahovat i informace od třetích osob) slouží pouze pro informační účely a neslouží jako náhrada lékařské či jakékoliv jiné odborné pomoci. Informace vám poskytuji s maximální pečlivostí a starostí, učinit rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování však poté musíte každý sám. Proto prosím o pochopení, že za nesprávné vyhodnocení informací poskytnutých v rámci mých produktů (i za na to navazující rozhodnutí) jednotlivcem nemohu odpovídat.
4. Veškerá práva k mým webovým stránkám a obsahu webových stránek nebo kurzů, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží Bagniari a bez mého souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat.  Takové jednání monitoruji a vždy právně řeším.
5. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi (i třetích stran) bude můj web, a tedy i produkty dočasně nedostupné. Takové případy však budou zcela výjimečné a Bagniari za tyto ojedinělé výpadky nerefunduje uhrazenou cenu. Vždy budu dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost mých produktů.
6. Tyto podmínky (případně i produkty) mohu v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo obsahu produktů. Pokud vám budu poskytovat produkt s kontinuálním plněním a změny na vás budou mít významný vliv, budu vás o změnách informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v informačním e-mailu. Pokud změnu odsouhlasíte nebo se do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte, bude v poskytování produktu za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo v rámci jednoho měsíce od oznámení svůj nesouhlas, nebude vám umožněno produkt do budoucna využívat a budu mít za to, že jste mi podali výpověď našeho smluvního vztahu s 15denní výpovědní lhůtou, kdy po dobu této výpovědní lhůty bude platit poslední akceptované znění podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah mezi námi ukončen ke dni posledního dne výpovědní lhůty a vrátím vám poměrnou část nespotřebovaného již zaplaceného plnění (odpovídá-li to typu produktu). Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.

V Brně dne 6. 1. 2022