Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Bagniari s.r.o., IČO 08640840 a prevádzkuje webovú stránku www.bagniari.com. Vaše osobné údaje sú spracuvány a firma určuje ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne sú vybraní povereni spracovateľovia, ktorí firme so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje.

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na niekoho obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +420 773 583 622, alebo na emaile info@bagniari.com

Prehlasujem.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie online kurzu,
atď.), dodanie tovaru.

Vedenie účtovníctva.
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasieľanie newsletterov.
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame na účely priamého marketingu - zasielanie obchodných informácii. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu.
Len na základe vášho súhlasu vám môžme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia - živé akcie napr. treningy, setkání, prednášky, koučing atď.
Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétních prípadoch neuviedoli inak.

Cookies.
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači
zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Instagram
Google
Twitter
Slack
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na nás.

Poskytovanie osobných údajov mimo Evropskú úniu.

Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EU. Alebo osobné údaje spracúvavame výhradne v Evropskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Evropskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: bagniari@bagniari.com. Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k informáciam ma môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesil námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť.

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý).

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 120 dní.
V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať prostredníctvom emailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi ráda pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť.

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú  vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 13.4.2019.