POZOR ! Objednávkový formulár obsahuje všetky dostupné webináre. Vyber si jeden alebo viacero.

Čo získaš

  • 120 minút online záznam webináru (ukončený Q&A od divákov), ktorý vzhliadneš kdekoľvek
  • zľavy na ďalšie kurzy, či produkty
  • vstup do členskej sekcie 
  • vstup do komunitnej aplikácie

Na webinár "POROZUMENIE ENDOMETRIÓZE" sa nevzťahuje žiadna garancia vrátenia peňazí.

Zrieknutie sa zodpovednosti

PREPROGRAMUJ SVOJ CYKLUS® masterclass alebo webinár a všetky ich materiály slúžia iba na vzdelávacie a informačné účely a nie sú v žiadnom prípade myslené ako lekárske poradenstvo, alebo lekárska rada. Informácie tu obsiahnuté by nemali byť používané k liečbe, diagnóze alebo prevencii žiadneho zdravotného stavu bez schválenia lekárskeho profesionála. Odporúčania popísané v masterclass/ webinári môžu byť príliš nebezpečné a namáhavé pre niektorých ľudí a účastník by mal všetko konzultovať so svojím lekárom skôr, než začne program aplikovať. Autor Mgr. Katarína Baniariová nenesie žiadnu zodpovednosť k žiadnej osobe ani bytosti a to vzhľadom na akúkoľvek stratu, ujmu a zranenie spôsobené alebo údajne spôsobené priamo, alebo nepriamo informáciami obsiahnutými v týchto webinároch. Tieto masterclass/webináre sú súhrnom spracovaných vedeckých štúdií, odborných prác a informácií k danej problematike za účelom informovať, ale nie liečiť.