Vyber si svoj webinár alebo si zvoľ viac

Čo získaš

  • online záznam webináru (ukončený Q&A od divákov), ktorý vzhliadneš kdekoľvek
  • vstup do členskej sekcie
  • zľavy na ďalšie produkty

Na webinár "Bolestivá menštruácia" sa nevzťahuje žiadna garancia vrátenia peňazí.

Zrieknutie sa zodpovednosti

PREPROGRAMUJ SVOJ CYKLUS® masterclass alebo webinár a všetky ich materiály slúžia iba k vzdelávacím a informačným účelom a nie sú v žiadnom prípade myslené ako lekárske poradenstvo alebo lekárska rada. Informácie tu obsiahnuté by nemali byť používané k liečbe, diagnóze alebo prevencii žiadneho zdravotného stavu bez schválenia lekárskeho profesionála. Odporúčania popísané vmasterclass/ webinári môžu byť príliš nebezpečné a namáhavé pre niektorých ľudí a účastník by mal všetko konzultovať so svojim lekárom skôr než začne program aplikovať. Autor Mgr. Katarína Baniariová nenesie žiadnu zodpovednosť k žiadnej osobe ani bytosti a to vzhľadom na akúkoľvek stratu, ujmu a zranenie spôsobené alebo údajné spôsobené priamo alebo nepriamo informáciami obsiahnutými v týchto webinároch. Tieto masterclass/webináre sú súhrnom spracovaných  vedeckých štúdii, odborných prác a informácii k danej problematike za účelom informovať ale nie liečiť.