Toto získaš v plnej verzii

Každá lekcia obsahuje VIDEO a AUDIO formy prednášok v rozsahu 1-2 hodín/lekcia. Kompletne celý program obsahuje vyše 15 hodín výukových videí.
Každá lekcia taktiež obsahuje odkazy na štúdie a praktické PROTOKOLY pre zhrnutie témy/doplnenie alebo praktické zaradenie do života.

Modul 1 obsahuje lekcie:

Modul 2 obsahuje lekcie:

Modul 3 obsahuje lekcie:

+ 6 x sprievodné webináre

+ Bonusy (rozhovory s hosťami)

+ Manuál 

+ Nákupný zoznam

Objednávkový formulár 

Zaplatiť IHNEĎ plnú verziu

Zaplať na viackrát

* nie je možné uplatniť zľavu

Skôr než vstúpiš 

PREPROGRAMUJ SVOJ CYKLUS® a všetky jeho materiály slúžia iba k vzdelávacím a informačným účelom a nie sú v žiadnom prípade myslené ako lekárske poradenstvo alebo lekárska rada. Informácie tu obsiahnuté by nemali byť používané k liečbe, diagnóze alebo prevencii žiadneho zdravotného stavu bez schválenia lekárskeho profesionála. Odporúčania popísané v tomto programe môžu byť príliš nebezpečné a namáhavé pre niektorých ľudí a účastník by mal všetko konzultovať so svojim lekárom skôr než začne program aplikovať. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť k žiadnej osobe ani bytosti a to vzhľadom na akúkoľvek stratu, ujmu a zranenie spôsobené alebo údajné spôsobené priamo alebo nepriamo informáciami obsiahnutými v tomto programe. Tento program je súhrnom spracovaných informácii k danej problematike za účelom informovať ale nie liečiť.

Na program PREPROGRAMUJ SVOJ CYKLUS®   sťahujú všetky autorské práva.