Stravování v kontextu ženského zdraví

Vítám vás u dnešního článku, dnes se budeme zabývat tématu stravování. Mám pocit, že je to téma, které nikdy nezestárne, a téma, které je stále žádané. O stravování je obrovské množství informací, a já věřím, že tímto článkem je trochu sjednotíme.

Každopádně, dnes se dozvíte tipy a praktické rady, jak bychom se měly stravovat. Nejčastější otázkou je, jak by se měla žena stravovat podle svého menstruačního cyklu. Je to nejžádanější otázka, kterou dostávám i při rozhovorech. A já tomu naprosto rozumím, protože se vždycky snažíme jíst za nějakým účelem, například, když chceme zhubnout, být zdravější nebo vyřešit určitý problém.

Neberte menstruaci jako problém nebo něco, na co by se mělo příliš zaměřovat; je to přirozenou součástí našeho těla. Kdybychom měly zvažovat výživový směr nebo způsob stravování, který by měl pozitivní vliv na zdravý menstruační cyklus, měly bychom si uvědomit, že toto myšlení není zcela relevantní po stovkách tisíc let.

Když se vyvíjel náš druh do dnešní podoby, tak rady, které tu dnes zmíním, byly záležitosti, o kterých se před tisíci lety nepřemýšlelo. V dnešním prostředí se situace změnila a můžeme diskutovat o tom, co by nám mohlo pomoci, jak bychom se měly vrátit k určitým zvykům a jak bychom měly upravit svou stravu. I když naše druhová existence trvá již přes 150 000 let, posledních 50 let nám přinesly nové možnosti týkající se diet a výživových směrů.

Univerzální stravování?

Myslím, že je důležité začít tím, že zmíním, že neexistuje jedno univerzální stravování, které by vyhovovalo všem z vás. Proto se ani nesnažím vytvářet nějaký přesný návod na to, jak se stravovat v souladu s menstruačním cyklem nebo pro celkové ženské zdraví. Ano, můžeme se shodnout na existenci některých obecných pravidel. Možná z toho jednou vznikne kniha, ale nerada bych viděla, že by se objevil program, který by diktoval, jak by měla každá z vás jíst.

Individualita

Druhá věc, kterou chci zdůraznit, je, že každá z vás, má odlišné projevy v rámci menstruačního cyklu, a proto musíte přistupovat ke stravování individuálně. Jedním z důvodů, proč vznikl tento článek, je poskytnout vám pohled na celkovou stravu v kontextu vašeho menstruačního cyklu. I když budu hovořit obecně, snažím se poskytnout přístup, který je více přizpůsobený vašim individuálním potřebám.

Mám připravených několik bodů, které budou přizpůsobeny vaší konkrétní situaci. Doufám, že si z těchto bodů dokážete vybrat to, co je pro vás nejpotřebnější, a použít to k prospěchu.

Nezpracované potraviny

Myslím, že první bod si zaslouží být na prvním místě, protože je to jedna z nejdůležitějších věcí, které si dneska přeji, abyste si odnesly. Opakuji to jako papoušek, a to je: jezte co nejpřirozenější potraviny a co nejvíce nezpracovaných potravin, které jsou vám dostupné, a které byste teoreticky mohly vypěstovat, vyrobit nebo zpracovat doma, a ideálně by neměly obsahovat zbytečné obaly nebo velké množství složek.

Věnujeme pozornost obalu. V ideálním případě na obalu by měly být uvedeny nejvýše 1 až 3 složky, což značí, že se jedná o co nejpřirozenější potravinu, kterou můžete konzumovat, nebo jednu z kvalitních potravin, kterou byste měly zahrnout do své stravy. To samozřejmě zahrnuje zeleninu, ovoce, maso, vejce, mléčné výrobky a různé živočišné produkty.

Rostlinné oleje jsou zpracované, ale záleží na způsobu, jakým jsou zpracovány. Například oleje lisované za studena, jsou v pořádku.

Důvodem je, že přirozená strava je bohatá na živiny a zásobuje nás různými fytonutrienty, vitamíny a minerály. Jak jsem již zmínila, naše tělo je přizpůsobeno pro zpracování těchto potravin, na rozdíl od ultra zpracovaných potravin, které jsou bohužel plné cukru, tuku a dalších zpracovaných látek. Tyto potraviny mohou obsahovat látky, které mohou negativně ovlivnit vaše tělo, například sladidla nebo trans tuky, které naše tělo nepoznává. Je tedy logické, že takové potraviny mohou mít nežádoucí účinky.

Plnohodnotné živiny

Bod číslo 2 úzce souvisí s bodem číslo 1, a to je výběr plnohodnotných živin. Je zásadní zařadit do stravy potraviny, které jsou bohaté na vitamíny, minerály, vlákninu, fytonutrienty, antioxidanty a další mikroživiny. Tyto živiny jsou nezbytné pro správné fungování našeho těla. Makroživiny, které zajišťují celkovou energetickou potřebu, jsou důležité, ale mikronutrienty hrají klíčovou roli pro zdravý menstruační cyklus a pro celkové zdraví těla. Proto je důležité vybírat potraviny z různých zdrojů, aby se zajistil dostatek mikroživin.

Dokonce i v rámci výběru ovoce a zeleniny je důležité střídat potraviny a usilovat o pestrost.

Dobře víme, že existují významné rozdíly mezi stravováním lidí, kteří byli lovci a sběrači, a těmi, kteří přešli na tradiční rolnický způsob života. Tyto rozdíly ovlivňovaly, jak byli jedinci vyživováni, jak často se vyskytovaly nemoci a jaký měly dopad na kvalitu života.

Proto je důležité vrátit se k myšlence, že bychom měly mít stravu bohatou na živiny. Preferovat místní potraviny, které jsou co nejblíže k našemu prostředí. Pokud to situace umožňuje, měly bychom se snažit vybírat z pestré škály potravin, včetně ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků, ořechů a dalších. Tím získává naše tělo různorodost živin z různých zdrojů.

Změny v zemědělství

V současné době je bohužel skutečností, že naše strava často neposkytuje dostatečné množství minerálů, vitamínů a vlákniny. Potraviny jsou často pěstovány na vyčerpané půdě, což může vést k tomu, že potraviny jsou chudé na živiny.

Obecně lze říci, že naše potraviny nejsou tak bohaté na živiny jako dříve, ani ty domácí nemusí být tak výživné, jak byly v minulosti. To je způsobeno tím, že jsme začali šlechtit a měnit potraviny. Například moderní ovoce a zelenina mohou obsahovat více fruktózy a méně vlákniny než jejich divoce rostoucí předchůdci.

Dalším faktorem je, že u velkých komerčních zemědělských podniků může být půda vyčerpaná a zemědělské metody se změnily. V minulosti se používaly různé postupy, jako kombinace různých plodin a bylin, aby se půda chránila před škůdci a aby se plodiny vzájemně doplňovaly. Tento tradiční přístup se postupně vrací, protože se ukázalo, že má pozitivní vliv na kvalitu potravin.

Komerční zemědělství, zejména v masivním měřítku, nemůže poskytovat půdu bohatou na živiny, která by dostatečně obohatila potraviny o všechny nezbytné vitamíny a minerály. V naší stravě se tyto potraviny začaly měnit, a stejně tak se mění i půda a celkové životní prostředí planety. Proto je důležité zajímat se o původ potravin, a to zejména u produktů, jako je maso a mléčné výrobky.

Závazné je také, jak je potravina zpracována a jak se o ni pěstitel stará. Je potřebné zjistit, zda byla postřikována pesticidy, nebo zda je v bio kvalitě. Z významného důvodu by vás mělo zajímat, odkud vaše jídlo pochází.

Pokud si pěstujete něco doma a máte zkušenosti s pěstováním, můžete si udělat zahrádku tak, aby rostliny a bylinky navzájem spolupracovaly a rostly zdravě bez potřeby chemických postřiků.

Stejně tak je důležité zjistit, jakým způsobem je krmeno maso, které konzumujete. Zda jsou zvířata pasoucí se na volné louce, živí se senem, či jestli je jejich strava obohacena různými doplňky. Kvalita stravy pro tato zvířata má vliv na kvalitu masa.

Uvědomte si, že to, co je v té stravě nutričně důležité pro vás, je stejně důležité pro zvířata, protože kvalita stravy, kterou zvířata konzumují, ovlivňuje kvalitu jejich mléka nebo svaloviny. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, odkud pochází vaše potrava.

Doplňky stravy

Vzhledem k tomu mohou doplňky stravy být užitečným doplňkem, pokud naše strava nedodává dostatečné množství živin, jako je hořčík, zinek a další vitamíny a minerály. V dnešní době nejsou doplňky stravy zbytečným výstřelkem a mohou být důležitými součástmi stravy pro některé lidi.

Pokud zvažujete užívání doplňků stravy, mějte na paměti, že je vhodné to dělat rozumně. Ideálně si vyberte maximálně tři doplňky, a to pouze v případě, že si myslíte, že by vám v daném období mohlo něco chybět nebo pokud máte stravu, která je chudá na určité živiny.

Počítání kalorií

Pokud se bavíme o počítání kalorií, může být užitečným nástrojem, zejména pokud potřebujete zvýšit příjem nebo se učíte, jak udržovat vyváženou stravu. Počítání kalorií může pomoci dosáhnout vašich cílů. Nicméně je důležné si uvědomit, že počítání kalorií není přirozený způsob stravování a nemusí být udržitelné po celý život.

Místo toho byste měly začít přemýšlet o stravě funkčněji. Rozhodně je důležité mít povědomí o tom, kolik kalorií a makronutrientů potřebujete pro vaše každodenní fungování a sportovní výkon. Ale nemějte tendenci se zaměřovat pouze na energii. Mikronutrienty jsou také klíčovou součástí stravy a neměly byste je opomíjet.

Takže se naučte přemýšlet funkčně o tom, co potřebujete pro své tělo. Pokud jste žena s estrogenní dominancí nebo máte bolestivou nebo silnou menstruaci, měly byste zvážit, zda je vaše strava nastavena tak, aby podporovala správný metabolismus estrogenu. Důležité je, aby váš metabolismus estrogenu fungoval správně a tělo bylo schopno eliminovat nadbytečné estrogeny.

Pokud jste vegetarián nebo vegan, měly byste být dobře informované o tom, jak doplňovat a udržovat vyváženou stravu, abyste měly zdravý menstruační cyklus a zabránily nepravidelným cyklům nebo jeho ztrátě.

Pak jsou ženy, například ty, s poruchou příjmu potravy, které mohou skutečně potřebovat upravit svou stravu kvůli nedostatku kalorií. Tady doporučuji, aby se zaměřily na funkční stravování a aby udržely stabilní hladinu cukru v krvi, místo toho, aby se pouze zaměřovaly na počet kalorií, které denně potřebují.

Trendy dnešní doby

Někteří z nás jsou schopni zpracovávat například laktózu a dokáží dobře strávit mléčné výrobky, zatímco jiní laktózu nesnášejí. To je skvělý příklad různých genetických přizpůsobeních. Někteří lidé mají genetickou predispozici ke zpracování laktózy, zatímco jiní nemají tuto genetickou výbavu. Někteří se mohou přizpůsobit svým předkům, kteří vyrostli v prostředí, kde bylo laktózových potravin nedostatek.

Naše strava se začala měnit a nutričně je o dost chudší než dříve, kdy jsme sklízeli potraviny přímo z přírody. V posledních deseti tisících letech, a zvláště v posledních pěti sta letech, jsme my lidé, začali konzumovat stále více cukru. Během posledních padesáti až sta let jsme byli svědky stovky různých stravovacích trendů, které se měnily každých pět až deset let. Stále se zdůrazňují různé potraviny nebo živiny jako škodlivé, a to se mění v závislosti na aktuálním trendu.

Například před dvaceti lety byl špatný cholesterol z vajec, nyní jsou zlé sacharidy. Je důležité chápat tyto trendy v širším kontextu a mít povědomí o tom, co se za nimi skrývá. Proč jsou určité látky považovány za škodlivé? Zapomínáme někdy na to, odkud pocházíme a na to, co naše tělo potřebuje. Existuje mnoho diet a stravovacích stylů, ale je důležité se držet zdravého rozumu a věnovat pozornost těm základním principům, o kterých jsme hovořily. Tyto zásady vám mohou poskytnout mnohem více než módní stravovací trendy.

Nutriční sytost

Je zásadní jíst dostatek kvalitních potravin, o kterých jsme mluvily, a jíst jich tolik, kolik tělo potřebuje, aby bylo spokojené a mělo pocit, že se nutričně zasytilo. To neznamená, že se musíte přejídat, například ořechy nebo jinými potravinami. V tomto bodě jde o to, že máte kvalitní stravu složenou z různých složek, je pestrá, obsahuje ovoce, zeleninu, ořechy, maso, mléčné výrobky nebo vejce.

Rozhodně se zaměřte na to, abyste jedly tak, abyste měly pocit sytosti a spokojenosti. Pokud máte po jídle potřebu dát si ještě něco sladkého, mějte na paměti, že by to mohlo znamenat, že jíte málo nebo že vaše strava není dostatečně pestrá a vyvážená podle nutričních potřeb vašeho těla. Zdravá a vyvážená strava by měla obsahovat tuky, sacharidy, bílkoviny a vlákninu, což vám pomůže cítit se sytě a omezit touhu po sladkých pochutinách.

Reakce těla na různé potraviny

Každá z vás ví, co by měla jíst. Víte, která potravina je nutričně bohatá a která není. Víte, na co máte chuť, ale často byste na to neměly mít chuť. Víte, které jídlo vás vyživí a které vás jen podráždí. Existují potraviny, které by měly být doma, a další, které by možná neměly být považovány ani za jídlo, protože se jedná spíše o zpracované látky než o jídlo.

Abyste věděly, co jíst a jaké intolerance nebo alergie máte, musíte být pozorní k tomu, jak reaguje vaše tělo na různé potraviny. Pokud máte problém s histaminem, laktózou, lepkem nebo dalšími potravinovými intolerancemi, musíte brát v úvahu, čemu se musíte vyhnout, a jaký by měl být váš jídelníček. Je důležité individuálně přizpůsobit stravovací režim vašim potřebám a zdravotnímu stavu, protože každý má odlišný výchozí bod.

Nastavením diety tak, abyste se vyhýbaly potravinám, které vám škodí, dosáhnete mnohem lepšího zdravotního stavu. Zaměřte se na to, jak můžete tuto individualitu zohlednit a jak můžete péči o své tělo začlenit do svého stravovacího režimu.

Dělejte lépe a mějte na paměti, že vaše tělo vám dává signály ohledně toho, které potraviny nebo který stravovací režim vám nedělá dobře.

Je však důležité prověřit, zda toto stanovisko neplyne z módních trendů nebo z nedostatečných informací. Měly byste zvážit, zda jste daly těmto potravinám nebo makronutrientům opravdovou šanci. Možná to, co vám před pěti lety nesedělo, by mohlo nyní být v souladu s vašimi potřebami, nebo může existovat jiný kontext. Je důležité být otevřená novým zkušenostem a změnám ve stravovacím režimu, pokud nemáte konkrétní zdravotní důvody pro vynechání určitých potravin.

Zaměřte se na to, jak se cítíte při určité stravě a jak reaguje vaše tělo. Buďte vědomy toho, že potřeby vašeho těla se mohou měnit v průběhu času, a buďte ochotné přehodnotit svůj přístup k potravě na základě aktuálních potřeb a poznatků.

Vědomé jezení

Dáváte svému jídlu dostatečný čas a pozornost, abyste si uvědomily, co jste dnes ráno jedly nebo co jste měly včera večer na večeři? Nebo si jen uvědomujete, že jídlo a sledování televize jsou důležité, abyste zahnaly hlad?

Zamyslete se nad tím, zda jídlo prožíváte, zda vnímáte chuť a texturu potravin a zda máte sociální interakci během jídla. Vaše vědomí o tom, jak jíte, může významně ovlivnit váš vztah k potravě a vaše stravovací návyky. Pokud máte pocit, že nejíte správně a máte v tom zmatek, je důležité se na sebe podívat, posoudit svůj přístup k jídlu a provést sebereflexi.

Součástí našeho stravovacího stylu mohou být také náboženská přesvědčení a pravidla nebo etnické důvody, které ovlivňují naše stravovací rozhodnutí. Například někdo se může rozhodnout stát se veganem, což znamená nejen dodržovat rostlinnou stravu, ale přijmout celý veganský životní styl.

Zásadní je, uvědomit si, v co věříte, a jak vaše přesvědčení ovlivňují váš celkový jídelníček. Zvažte, zda by bylo nutné doplnit některé živiny nebo případně uvažujte o vzdělávání, abyste mohly udržet vyváženou stravu, pokud se rozhodnete pro určité stravovací restrikce. Je třeba mít na paměti, že veganská strava může vyžadovat určité doplňky, protože neobsahuje živočišné produkty, které jsou pro naše tělo důležité.

Někteří lidé mohou být zdraví a vyvážení s vegetariánským nebo veganským stravováním, ale není to pro každého, a někdy je třeba pečlivě zvažovat, jakým způsobem tuto stravu praktikovat, abyste mohly zůstat zdravé.

Pokud jíte všechny druhy živočišných produktů, jako jsou vajíčka, mléčné výrobky a maso, měly byste si dávat pozor na původ těchto produktů, na kvalitu a čím byla krmena zvířata.

Důležité je také zjistit, kde a jak byla tato zvířata chována, ať už jde o tradiční zemědělství, nebo jiný způsob chovu. Když si vybíráte potraviny, snažte se podpořit zdroje, které dodržují etické standardy a kde mají zvířata dobré životní podmínky.

Stejně jako stres ovlivňuje lidi, může také ovlivňovat zvířata, což může ovlivnit kvalitu masa a dalších živočišných produktů. Proto se snažte vybírat kvalitní a etické zdroje potravin.

Důležité je mít na paměti, že potřeby vašeho těla se mohou měnit v průběhu času. To, že jste byly syté z určité porce před rokem nebo dvěma, neznamená, že budete mít stejné potřeby teď. Můžete se ocitnout v období nárůstu, kdy budete potřebovat více energie a živin, nebo naopak v období, kdy budete mít menší chuť k jídlu. Důležité je poslouchat signály vašeho těla.

Nezapomeňte, že vaše tělo je dynamický systém, a vaše strava by měla být přizpůsobována vašim aktuálním potřebám.

Zdravý vztah k jídlu

Stabilní a zdravý vztah k jídlu je klíčový pro dlouhodobé zdraví. Držení extrémních diet a následné kolísání v jídelním režimu nemusí být pro tělo zdravé. Důležité je, abyste se snažily udržovat stabilní hladinu cukru v krvi tím, že budete pravidelně jíst vyvážené a zdravé potraviny. Takový přístup k výživě může podpořit celkové zdraví a pohodu a může mít pozitivní vliv i na zdraví vašich dětí v budoucnosti.

Stabilní a zdravý jídelní režim, během těhotenství, může mít dlouhodobý vliv na zdraví dítěte. Je důležité, abyste se snažily připravit na těhotenství tak, že vaše tělo bude stabilní a dostatečně vyživeno, aby podpořilo zdravý vývoj plodu. To zahrnuje vyvarování se poruchám příjmu potravy a dietám, které mohou způsobit nedostatek živin.

Každý člověk má jedinečné potřeby a reakce na různé potraviny, a proto je důležité poslouchat své vlastní tělo a najít stravovací režim, který je pro vás nejvhodnější. Vaše strava může být odlišná od stravy jiných lidí, ale hlavním cílem by mělo být, udržování zdravého těla a celkové pohody.

Strava podle menstruačního cyklu

A dostáváme se k poslednímu bodu, a to je, jak se stravovat podle svého menstruačního cyklu.

Jezte tak, jak to vaše tělo aktuálně potřebuje. To znamená, že existují ženy, které neovulují. Jsou ženy, které mají nadbytek estrogenu nebo trpí estrogenní dominancí. To znamená, že každá z nich, se bude stravovat jinak.

Probíhají procesy, které tělo dokáže přirozeně zvládnout, stačí jen podpořit funkci vašeho těla. Stravování podle menstruačního cyklu opravdu znamená, že znáte svůj menstruační cyklus, víte, jestli máte dlouhý nebo krátký cyklus, jestli ovulujete či neovulujete, jestli máte PMS nebo ne a podle toho upravíte svůj jídelníček. Takže pokud se chcete stravovat podle svého menstruačního cyklu, zjistěte si, zda je váš menstruační cyklus zdravý.

Snažte se udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Konzumujte kvalitní vlákninu a zajistěte, že vaše strava je bohatá nejen na makronutrienty, ale i na mikronutrienty, abyste mohly vytvářet dostatek hormonů z cholesterolu, který je obsažen v živočišných produktech, a abyste mohly tento cholesterol z těla účinně vyloučit. Podporujte pravidelnou stolici, to zahrnuje dostatečný příjem vlákniny, pití dostatečného množství tekutin a pravidelnou pohybovou aktivitu. Myslím si, že stravování podle menstruačního cyklu nemusí mít striktní pravidla nebo body pro udržení zdravého menstruačního cyklu, ale mělo by být především zaměřeno na udržení stability.

Osobně mohu potvrdit, že někdy není strava tak důležitá jako vaše duševní nastavení a zejména úroveň stresu, kterou denně prožíváte. Pokud dokážete zvládnout stres ve svém životě, strava se stává méně významnou a můžete si lépe uvědomit, zda některé potraviny na vás mají nežádoucí účinky nebo ne. Osobně jsem několikrát zažila situaci, kdy jsem byla v obrovském stresu, a měla jsem dojem, že trpím různými alergiemi a problémy s jídlem obecně. Jakmile se mi podařilo zvládnout tento stres a snížit ho, zlepšilo se i mé zdraví.

Z podcastu #105

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.